Linux alapparancsok - Letix nyomán

Jelen leírás Debian GNU/Linux alatt tesztelt és használható parancsokat tartalmaz, a teljesség igénye nélkül.
A dokumentum tartalmát csak saját felelősségedre használd!
Szabadon terjesztheted a forrás és szerző megjelölésével.
Jó tanulást!

Utolsó frissítés.: 2015-11-03 letix


Linux parancsok, kezdőknekAz első lépések
Könyvtárszerkezet
Állománykezelés
Rendszeradminisztráció
Folyamatok
Időzített parancsfeldolgozás
Kernel, modulok,fordítás
Csomagkezelés
Hálózat
Bash programozás
     Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-
Egyéb programok, leírások
     RAID1 készítése élő rendszeren
     Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről
     Local repository készítése apt-mirror segítségével
     Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával

Hasznos linkek

Az első lépések      
top

Egy Debian GNU/Linux alaprendszer telepítésének menete részletesen,
képekkel illusztrálva az alábbi linkeken található.:
Debian GNU/Linux 4.0 rendszer telepítése - Expert módban
Debian GNU/Linux 5.0 rendszer telepítése - GUI módban

A telepítés és sikeres belépés után ajánlatos parancsok.:

dpkg-reconfigure debconf
# Ha a lehetőségek közül a low-t "alacsonyt"
választva a későbbi programok repository-ból történő
# telepítésekor minden apró részletre, beállításra rákérdez a rendszer. Ajánlatos.
apt-get update
apt-get upgrade
# A rendszer frissítése. (a tárolók -repository- az /etc/apt/sources.list
file-ban vannak megadva.)

Sok keresgéléstől kímélheted meg magad, ha a következő parancsokat elsajátítod.:

man parancs
# A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás

apropos szó
# Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó"

man -k szó
# Az apropos program kimenete

parancs --help
# Információ a "parancs" használatáról

info parancs
# Információ a "parancs" használatáról

whatis parancs
# Egysoros a parancsról.

whereis parancs
# Hol is van a parancs?

which parancs
# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

file:///usr/share/doc
# böngészőbe írva, a legtöbb telepített program leírása megtalálható,
# általában html formátumban is.

Fontos! Nem minden (a leírásban felsorolt) parancs tartozéka egy alaprendszernek, előfordulhat hogy telepítened kell.

Könyvtárszerkezet      
top

/ # A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
/boot # A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb)
/bin # A futtatható parancsok könyvtára -binaries
/sbin # A rendszergazda parancsai -superuser bin
/lib # Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
/dev # A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
/etc # Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
/home # Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
/mnt # A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
/proc # Itt látható, ahogy a rendszer "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information
Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt.
pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
/root # A rendszer gazdájának könyvtára.
/tmp # Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
/usr # Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
/var # Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
/var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából

Állománykezelés      
top

alias
# A parancsok saját elképzelések szerint átnevezhetőek.
# /home könyvtár .bashrc fájlja tartalmazza beállításokat.
alias rm='rm -i' : A törlés parancs kiadása után rákérdez, hogy valóban akarjuk e. Ajánlatos!

unalias
# Az előzőekben beállított értékek visszaállítása. (törli a .bashrc-ből.)

cat
# Fájl tartalmát írja ki.
> fájl : várja a bemenetet, amely a "fájl" tartalma lesz. Ctrl + D kombinációval menthető.
-n fájl : beszámozza a fájl sorait
??.sh : Minden .sh kiterjesztésű, 2 betűs file tartalmát kiírja a képernyőre.
/dev/cdrom > /eleresi/utvonal/cd.iso : A CD tartalmának ISO-ban örténő mentése.
/etc/passwd |grep "/home" | cut -d: -f1 : A rendszerbe felvett felhasználók kiíratása

cat file.txt 1> file2.txt 2>&1
# A hibacsatorna is a kimenetre keverhető, azaz a file1.txt tartalma ÉS a lehetséges hibák
# is bekerülnek a file2.txt-be. A hibacsatornáról a bash programozás részben bővebben.

cd
# Könyvtár váltás parancs.
cd : az aktuális felhasználó /home könyvtárába való belépéshez
cd .. : az aktuális könyvtárhoz képest egy szinttel feljebb lépés a könyvtár fában.

pwd
# Az éppen aktuális könyvtár munkakönyvtár kiíratása

mkdir
# Könyvtár létrehozása (make directory)
-p /home/user/1/2/3 : A teljes struktúra létrehozása, almappákkal együtt.

chmod
# Linuxon a fájlokra, könyvtárakra vonatkozó jogok állíthatóak be.
-R : Rekurzívan változtatja meg a jogosultságokat.

# DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás.
# r-read (olvasás), w-write (írás), x-executable (futtatás) jogot jelent
#
# Általános jogosultság lista felépítése: (ls -la paranccsal lekérdezhető)
# tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O)
# rwx | rwx | rwx
#
# A sor elején található "d" a directory, "-" a file jele.
# Jogok nem csak szimbólikus jelekkel de számokkal is meghatározhatóak.
#
# Számokkal.: 4-read, 2-write, 1-executable jog, összeadva, külön U,G,O-nak
#
chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. (4+2+1 4+2+1 4+2+1)
chmod 751 file : U-nak minden, G-nek írási és futtatási, O-nak futtatási jog.

# Betűkkel.: kinek+mit
#
chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r,w,x jog adása az adott file-ra.
chmod g+rx file : Csoport felhasználónak (G) r,x jog beáll.
chmod a-rwx : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.

umask
# A file és könyvtár jogok beállítása kapcsán érdemes megemlíteni az umask-ot.
# Az umask meghatározza, hogy milyen jogosultságot kapjanak az újonnan létrehozott file-ok, mappák.
# Értéke alapértelmezés szerint 022.
# Jelentése.: File-ok 644-et, Mappák 755 jogokat kapnak.
# File-ok esetén 666-ból, mappák esetében pedig 777-ből kell levonni a 022-t, így kapjuk meg a jogokat.

chown
# Fájlok, könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása)
-R : Rekurzívan változtatja meg a tulajdonos(oka)t
-f : Nem küld vissza hibaüzenetet a rendszer, ha valami nem sikerült
--no-dereference : Szimbólikus linkeknél a link jogosultságainak beállítása
--dereference : Szimbólikus linkeknél a file (amire a link mutat) jogok változtathatóak meg.

chgrp
# Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
-R : Rekurzívan változtatja meg a csoportokat
-f : Nem kapunk vissza hibaüzenetet, ha valami nem sikerült
-c : csak azokat a file-okat írja ki, amelyeknek valóban megváltozott a csoportjuk

lsattr
# Fájlok, könyvtárak attribútumát mutatja meg
-R : Rekurzívan mutatja meg az attribútumokat
-a : minden file-t kilistáz, beleértve a .-al kezdődőeket is

chattr +tulajdonság file
# Fájlok, könyvtárak attribútumát változtatja
#
# Tulajdonságok.:
A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. (rendszergyorsító hatás)
a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz
c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre, és kitömörítve kerül beolvasásra
d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor
s : Paranoia mód. Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.
S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás)
u : A Fájl törlésekor az adat megmarad, később visszaállítható

cfdisk
# Lemezkezelő, partícionáló

cp
# Fájl, könyvtár másolásra használható program
file1 file2 : file1 állományból készít file2 nevű másolatot file1 megtartásával
-R /honnan/mit /hova : rekurzívan mindent másol a /honnan/mit-ből a /hova mappába

cmp file1 file2
# Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát

cut
# Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott
# részét vágja ki
-c2 fájl : második mező értéke
-c3,5 : harmadik, ötödik mező, sorrend nem számít
-c-4,6- : negyedik mezőig és a hatodiktól

cut -d: -f1 :
# Kettősponttal elválasztott sorokban az első helyen lévő adatot adja vissza.
Pl.:echo ELSO:MASODIK:HARMADIK | cut -d: -f1
# Kimenete.: ELSO

diff -u file1 file2 > eredmeny
# Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az eredmény-be írja

–y -–left-column file1 file2
# file1 és file2 összehasonlítása, az eredményt két egymás melletti oszlopba írja,
# de az egyezőségeket csak a bal oszlopban tűnteti fel.

du
# Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
-H : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
--si : A -h helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
--max-depth=1 : 1 könyvtár mélységig vizsgál

df
# Szabad terület számítása, partíciónként
-H : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
--si : A -H helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.

echo szoveg
# Kiírja a képernyőre a szoveg-et
echo szoveg > file : a szoveg-et file-ba írja
echo $HOME : $HOME nevű változó értékét adja meg, ami az aktuális user home-ja. pl /home/letix

tr
# karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban
echo vegyes | tr a-z A-Z : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
echo egyesek | tr -d e : az egyesek szóból kitörli az e betűket

cat file.txt | tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' > file2.txt
# ha a file.txt több szóból álló szöveget tartalmaz, a szavak mögötti szóközt újsor karakterre cseréli,
# azaz minden szó új sorba kerül egymás alá, a file2.txt-be irányítva

cat file.txt | tr -s '\n' > file2.txt
# Ha a file.txt-ben több üres sor is van, az összes újsor karaktert összevonja, azaz üres sorokat töröl.

find
# Keresés

find / -name "*.jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben, majd az eredmény kiírása
find / -iname ... : kis és nagybetű különbség nincs!
find -perm 777 : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése
find -perm 4000 : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi
find /home -size +1024 : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban
find -type "kapcsoló" : különböző típusú fájlokat keres
-type l : szimbólikus link
-type d : könyvtár
-type f : fájl

find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m\n"
# Az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki, a jogosultságaival együtt.

find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \;
# 512kb-nál nagyobb,maximum 365*24 órája módosított állományokat, valamint a file parancs kimenetét
# -exec file{} \; jelenti, hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt.

find -iname *.avi -a -size +1000M -o -iname *.ISO -a -size +500M
# Keresési feltételek.: avi kiterjesztésű ÉS 1000MB fölötti, VAGY
# ISO kiterjesztéső ÉS 500MB fölötti file-ok. (Kis-nagy betű nem számít a kiterjesztésben.)

file sajt
# megvizsgálja a sajt fájl típusát
-f filelista : Egy létező filelista állományban felsorolt file-okat vizsgálja meg
-L : Követi a szimbólikus link kötést (nem a linket, hanem az arra mutató file-t vizsgálja)
--mime file: A file karakterkódolását mutatja meg.

fsck
# lemezellenőrző

fgrep
# Fájlokban, vagy stdin-ben keresek szöveget
"abc" file.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.txt-ben, ami tartalmat "abc"-t

grep
# Szövegrészleteket keres fájlokban, valamint a kimenetben.
-i : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között
-l : nem az előfordulási sorokat, hanem csak a fájl neveket listázza
-L : azokat a fájl neveket adja meg, melyben nem szerepel a "minta".
-v : azokat a sorokat adja meg, amikben nem szerepel a keresett szó
-e : "-" -el kezdődő minta keresésekor hasznos kapcsoló. (nélküle érvénytelen kapcsolót kapunk.)
-x : csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.
B.r : azokat a sorokat adja meg, melyekben a "B" és az "r" között bármilyen karakter szerepel.
[ha] : a kimenetben találhatóak meg azok a találatok, melyekben szerepel "h" vagy "a" betű.
[^sajt]: minden sor megtalálható a kimenetben, kivéve amelyben szerepel a "sajt" kifejezés.
^$ : Azokat a sorokat adja meg, melyek üresek.
^h : A sor elején található kis "h" betűre illeszkedik.
# szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk

head
# Szűrő eszköz. A fájl első 10 sorát írja ki
-n 100 fájl : A fájl első 100 sorát adja meg
-n-7 fájl : utolsó 7 sort már nem írja ki
-n+4 fájl : A fájl első 4 sorát írja ki. (megadható "-n 4"-el és "-n4"-el is. Az előjel mindig pozitív.)
-c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki

tail
# Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.
-n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg

tail -n+3 fájl | head -n1
vagy
head -n3 fájl | tail -n1
# Egy fájl harmadik sorát így írhatjuk ki

mc
# Midnight Commander fájlkezelő

mcedit
# Az mc szövegszerkesztője

update-alternatives --config editor
# Alapértelmezett szövegszerkesztőnket a fenti paranccsal tudjuk módosítani (pl mcedit-re)

mkisofs (korábbi verziókban cdrtools csomag tartalmazza!)
# Hasznos segédprogram ISO-k készítéséhez.
-r -o cd.iso /cdrom/ : ISO készítése a CD lemezünkről

mkisofs -J -V "Label" adat/ | sudo cdrecord dev=0,0,0 speed=32 -data -v -eject driveropts=burnfree -
# adat mappa kiírása 32x-es sebességgel, Label nevű, verbose, az írás végén CD kiadással.
cdrecord -scanbus
# dev érték lekérdezése

mkswap
# Swap terület létrehozása

swapon
# Swap bekapcsolása

swapoff
# Swap kikapcsolása

install
# Fájlok másolása, attribútumok módosítása

less
# Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez.

ls
# A könyvtárstruktúrát jelenít meg
ls -lt : méret szerint sorrendben
ls -ls : utolsó módosítás szerint sorrendben
ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg
ls -a : a rejtett fájlokat is kiírja
ls -r ? : fordított sorrendben írja ki. pl.: -nr : ABC fordított sorrendjében
ls [aes]? : azokat a 3 betűs fájlokat, melyek középső betűje a,e,s közül bármelyik
ls [nm]* : azokat a fájlokat melyek n,m betűvel kezdődnek
ls *c : amelyek c-betűre végződnek
ls [^s]* : amely fájlok nem s-el kezdődnek
ls I szó : kilistázza a könyvtár tartalmát, de a szó-t kihagyja

lsof
# Nyitott fájlok kilistázása
-p pid : Folyamat azonosító szerinti szűrés
| egrep ":port1|:port2" : A megadott portokat használó fájlokat listázza ki

lspci
# Hardver információk
-v : bőbeszédű
-vv : még bőbeszédűbb

lsusb
# Usb eszközök kiíratása

lshw
# Hardver információk, kicsit bővebben
-X : Grafikus felületű eredmény
-html : HTML formátumban menthetjük a kimenetet
-short : Az eszközök fa-szerű megjelenítése

mv
# Fájlokat könyvtárakat mozgat, vagy nevez át
-i : A módosítások előtt rákérdez, hogy valóban akarjuk-e
-U : Nem mozgatja az újabb (módosítás dátuma szerint) célfájlal rendelkező állományokat.
-f : force, a célfájlok törlése, kérdés nélkül

mkfs
# Fájlrendszer létrehozása
-t filesystem eszköz [blokkméret]
-t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása

slocate -u
# A hdd tartalmáról készít adatbázist.
-e könyvtár1 konyvtár2 : könyvtárakat tudunk kivenni az adatbázisból

updatedb
# Az slocate -u helyett, már ez a parancs használatos.

locate fájl
# Az előzőekben létrehozott adatbázisban megkeresi a fájl-t. (Azonnal meg van az eredmény)

ln -s
# Soft link-et hoz létre
-s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.

mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096
mount /dev/ram0 ramdisk/
# 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre, és felcsatoljuk.

mount
# Eszköz felcsatlakoztatás (CD,partíció, pendrive, hdd, etc.)
/dev/hda2 /mnt/usbhdd : hda2-es eszközt csatolja fel a usbhdd könyvtárba (létre kell elötte hozni!)
-o noatime /dev/hdX : noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. (I/0 művelet csökkentés!)

/eleresi/ut/cdimage.iso /mnt/cdrom -o loop : cdimage.iso felmountolása megtekintésre. (kell /mnt/cdrom mappa!)
-t cifs -ro //server/megosztas /mnt/hova : CIFS fájlrendszert csatolunk read-only módban a server megosztásából

umount /dev/eszköz
# Lecsatlakoztatás

pwd
# Kiírja az aktuális könyvtárat

recode
# file karakterkódolásának konvertárálása
iso-8859-15..utf8 modositando_file : Nyugat európai kódolás konvertálása UTF8-ra

rmdir
# Könyvtár törlés

rm
# Állományok eltávolítása
-d : könyvtárat
-i : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!)
-rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is, ha nem üres)

rsync
# Hasznos file másoló, szinkronizáló program
-a : Archive módban másol. Tulajdonosok, attributumok, linkek megmaradnak.
-v : Bőbeszédű a kimenetkor.
-z : Tömörítve küldi el.
-b : Biztonsági mentésekhez használatos. *.~ végű file keletkezik.
--exclude '*~' : kivéve a ~ végü file-ok.
-avz /eleresi/ut/honnan/* 192.168.1.1:/eleresi/ut/hova
# Relatív elérési úttal megadva, archive módban tömörítve menti a hálózati gépre.

sed
# Stream editor, folyamatszerkesztő. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.
echo "hablabda" | sed 's/a/K/g' : kimenete.: hKblKbdK, azaz "a" betűket "K"-ra cseréli
'/ *#/d; /^ *$/d' file : a file-ból kiszűrjük a kommenteket, üres sorokat.

sort
# Sorba rendezés
-b fájl > kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt, az eredményt a kimenetbe írja.
-r fájl : fordított sorrendben rendez
-n fájl : a sor elején levő számok szerint rendez
-u fájl : az azonos sorokat csak egyszer írja ki

sync
# A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos)

touch fájl
# létrehoz egy üres állományt
-t MMDDHHmm fájl : A fájl időbélyegeinek dátumát változtatja meg. MM-Hónap DD-Nap HH-Óra mm-Perc
-r file file2 : file időbélyegei alapján állítja be file2 időbélyegeit.
-a -t 03091315 file : a file létrehozási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
-m -t 03091315 file : a file módosítási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.

tree
# Könyvtárstruktúrát írja ki
-d : csak a mappákat adja meg.
-f : teljes path-al kapjuk meg a file-ok elérési útvonalát a fa struktúrában.

tar
# Ki-be tömörítő

Listázás
--------

-tvf file.tar : megmutatja a mentes.tar tartalmát
-tvfz file.tar.gz : megmutatja a mentes.tar.gz tartalmát
-tvfj file.tar.bz2 : megmutatja a mentes.tar.bz2 tartalmát
-tvvf mentes.tar : részletes listázás, jogok, tulajdonos etc.

Betömörítés
-----------

-cvf file.tar /eleresi/ut : az elérési útvonal alatt levő adat tar-ba tömörítése.
-cvfz file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése.
-cvfj file.tar.bz2 /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat bz2-be tömörítése.

Kitömörítés
-----------
-xvf file.tar : Kitmöröíti a tar-t és egy /file mappába teszi
-xvfz file.tar.gz : Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi
-xvfj file.bz2 : bzip2-t tömöríti ki

Exclude példa.:
---------------

-cvfz file.tar.gz /home/mit/ --exclude={„/home/MIT_NE”,”/home/MIT_NE2”}
# /home/mit mappa tartalmát betömörítjük gzip-be, kivéve /home/MIT_NE, /home/MIT_NE2-t.

uniq
# Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
-c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg, és kiírja a sorok elején hogy hányszor
# ismétlődött az adott sor

vi
# Parancssoros szövegszerkesztő
# Kilépés mentéssel : ESC, majd :wq
# Kilépés mentés nélkül : ESC, majd :q!

vi -b +/mikulas fájl
b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé
+/mikulas : a fájl-ban a mikulas kifejezéshez ugrik

wc fájl
# sor, szó, karakter számítása
-m fájl : a fájlban lévő karakterek száma
-c fájl : a fájlban lévő bájtok száma
-w fájl : a fájlban lévő szavak száma
-l fájl : a fájlban lévő sorok száma

which program
# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

watch cat file
# A file változásait figyeli, 2 másodperces időközönként frissítve.

Kvóták beállítása Linux alatt

Apt-vel telepítsük a quota csomagot.

quota
# Tároló kvótázás programja

quota -v
# A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései

quotacheck -uagv
# Végignézi a fájlrendszert, a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében
# Majd feltölti az adatbázist (aquota.user, aquota.grp)
-u : alapértelmezett
-a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül
-g : csoportadatok keresése
-v : verbose, bőbeszédü

quotaon -augv
# kvóták bekapcsolása

quotaoff -av
# kvóták kikapcsolása

repquota -av
# megtekinthetjük felhasználónként a kvótabejegyzéseket

edquota -u user
edquota -g group
# Felhasználó, csoport kvóták beállítása
# Alapértelmezett szerkesztőnk átmeneti állományaként állíthatjuk be
# Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani.

-p user user2: user2 kvótáit állítja be, user mintájára

/etc/fstab file-ban, az adott partícióhoz meg kell adnunk az options-ba a usrquota, grpquota kapcsolókat.

Rendszeradminisztráció      
top

login
# Bejelentkezés

logout
# Kijelentkezés

who
# Bejelentkezett felhasználók kiíratása

whoami
# Milyen néven is jelentkeztünk be?

users
# Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét

adduser
# Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát)

useradd
# Új felhasználó hozzáadása
# Ha opciókat használunk, a user-nevet a sor végére írjuk!
-u szám : felhasználói azonosító megadása (UID)
-g csoport : csoport tagság beállítása
-d /home/user : A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
-s /bin/false : Alapértelmezésként nem kap shell-t bejelentkezéskor.
-G csoport1,csoport2 : vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
-m -k /home/letezo uj : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
# Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba, + a beállítások is.

usermod
# Felhasználói fiókok módosítása
-u érték user : a felhasználó azonosítóját változtatja (UID)
-g csoport user : a felhasználó csoportját változtatja
-G csoport1,csoport2 : a júzer-t több csoporthoz is rendeli
-L user : lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni)
-U user : unlockolja a hozzáférést

userdel
# Felhasználó törlése
-r user : home-al együtt törli

deluser
# Felhasználó törlése

groupadd
# Csoport létrehozása
-g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot
# /etc/group : csoportlista

groups user
# A user csoportjait adja meg.

id -nG user
# Szintén.

groupmod
# Csoport fiókját változtatja
-n név újnév : csoport nevét változtatja

gpasswd
# Csoport adminisztráció.
groupka : groupka nevű csoport létrehozása
-a Peti groupka : Peti nevű user-t hozzáadja groupka csoporthoz.
-d Peti groupka : Peti-t kitörli groupka csoportból

history
# Sorszámozottan megadja az utolsó N parancsot, amit az aktuális felhasználó adott ki. (default: 500)

cat /home/username/.bash_history
# username nevű felhasználó saját history-jának kiíratása, root-ként engedélyezett

!n
# n-edik sorszámú parancs újra futtatás

!-n
# n-el korábbi parancs futtatása

!!
# legutóbbi parancs újra futtatása

history -c
# clear history

export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
history
# "EV-HONAP-NAP Ora:Perc:Masodperc Parancs" formátumban kapjuk meg a history kimenetét

unset export HISTTIMEFORMAT
# visszaállítás az eredeti állapotra/kimenetre

export HISTCONTROL=ignoredups
# duplikálás kiszűrése. Kikapcsoláshoz szintén unset export..

export HISTSIZE=0
# history kikapcsolása

Permanens beállításhoz
----------------------
/home/username/.bash_profile file-ba fel kell venni a fenti sorokat.

talk
# Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze

finger
# Felhasználó információi

chfn
# Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete)

last
# Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján)

lastlog
# /var/log/lastlog kimenete

locale
# Kiírja az aktuális lokalizációt
dpkg-reconfigure locales
update-locale
# Újra konfiguráljuk a locales-t, ezáltal új nyelveket használhatunk a rendszeren alapértelmezettként.
# A második sor is kötelező.

passwd
# A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása
# Userként kiadva saját jelszavunkat változtatjuk meg. A régit tudnunk kell hozzá.
user : user nevű felhasználó jelszavát változtatja meg. root-ként, nincs szükség a régi jelszó megadására.
-l user : lock user account. user jelszavát ideiglenesen megváltoztatja egy random karaktersorra.
-u user : unlock user account.: Az eredeti jelszót visszaállítja user számára.
-e user : expire. A user jelszavának azonnali lejárata. Következő belépésnél új jelszót kell adnia.
-S user : status. Státusz információk kiírása. 7 mezőből áll melynek értékei.:
# 1.: Usernév,
# 2.: L-locked, NP-No Password, P-Password
# 3.: Utolsó jelszó váltás dátuma
# 4.: min. év. (napokban)
# 5.: max. év (napokban)
# 6.: figyelmeztetési periódus (napokban)
# 7.: inaktív periódusa a jelszó tekintetében.

stat file
# File név, relatív elérési útvonal, méret, hozzáférési jogok, access, modify, change,
# UID, GID, egyéb hasznos infók kiíratása

su - user
# Indít egy másik shell-t, user felhasználóként

smartctl
# HDD vizsgálatára, SMART értékek figyelésére alkalmas program.
# smartmontools csomag tartalma, telepítenünk kell repo-ból.

-i /dev/sda : Eszközinformációk kiíratása.

# Ha a SMART support nincs bekapcsolva az eszközön, az alábbi paranccsal kapcsolhatjuk be.:
-s on /dev/eszköz

-A /dev/sda : Attributum táblák megjelenítése. Legtöbben ezekre az értékekre vagyunk kíváncsiak.
-t long VAGY --test=long /dev/sda : sda eszköz teljes vizsgálata
-t short VAGY --test=short /dev/sda : sda eszköz gyors vizsgálata

# Az eredményeket utóbbi két esetben az alábbi paranccsal nézhetjük meg.:
-l selftest /dev/sda

-H /dev/sda : Az sda eszközünk jó-e vagy sem?
--all /dev/sda : Minden SMART információ kiíratása.

write user tty
# Egy Linux gépre bejelentkezett felhasználónak üzenet küldésre szolgáló parancs

mesg
# A write üzenetküldő aktuális beállítását kérdezhetjük le. (engedélyezve vagy tiltva van)

mesg n
# A write üzenetküldő tiltása

mesg y
# A write üzenetküldő engedélyezése

Folyamatok      
top

w
# Nemes egyszerűséggel megmutatja, ki van belépve, és mit csinál

pidof folyamat
# A folyamat azonosítóját adja meg (PID)

parancs &
# Parancs futtatása a háttérben
fg : felélesztés, majd előtérben futás
bg : felélesztés, majd háttérben futás

jobs
# Háttérben futó programok kiíratása

ps
# Futó folyamatok kiírása
-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok
aux : minden folyamatot kiír, szinte minden információval
alxww : minden folyamatot, még több infóval (pl.: PPID)
-t1 : tty1-es terminál kilistázása
f : erdő szerű megjelenítés
l : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. (parent's process identifier)
ww : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.

pstree
# Folyamat struktúra fa-szerű ábrázolása.

nice
# Priorítása lekérdezése, beállítása
-n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni. (+19-től -20 ig)

renice -10 1124
# 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása

kill "pid"
# Folyamat leállítása PID szerint
-9 pid : erőszakos bezárás
-1 : jelentése SIGHUP, mely a folyamat bezárása, config fájl beolvasása, folyamat újraindítása
-9 : jelentése SIGKILL, folyamat erőltetett bezárása. (Csak végszükség esetén)
-15 : jelentése SIGTERM, szabályos programleállítás
-s "signal" : megadja, hogy milyen jelet küldünk a folyamatnak.
#signal-ok: TERM, QUIT, ABRT, KILL

killall parancs
# Ha több "parancs"-fut (pl.: iceweasel), mindet leállítája

nohup find / name t* > ~/nohup.log &
# A "t" betűvel kezdődő fájlok keresése a háttérben, az eredmény a nohup.log-ba kerül.

init
# Futtatási szint beállítása (run levels)
# Az egész rendszerünk állapotjelzője, ami meghatározza, mely szolgáltatások
# működnek vagy épp indulnak el rendszerindításkor. A futási szinteket számokkal azonosítjuk.
# Definiálhatunk magunknak különböző szinteket annak függvényében, hogy milyen jellegű munkára
# szánjuk éppen a gépünket. Pl ha X-el, bluetooth-al és egyéb erőforrás igényes alkalmazásokkal
# szeretnénk használni a gépünket létrehozhatunk pl egy 4-es init szintet.
# Ezt a szintet az inittab-ban beállíthatjuk alapértelmezettként induláshoz, de akár a rendszer futása
# közben is ugrálhatunk a szintek között. -> Akár több szolgáltatást is indíthatunk vagy
# állíthatunk le egy paranccsal.
#
# Szintek:
# -------

0 : kikapcsolás
1 : single-user mód (speciális rendszeradminisztrációs funkciókra)
2-5 : multi-user mód, (normál működés)
6 : reboot

# /etc/inittab -ban állítható be a gép alapértelmezett indulási init szintje.
# configból.:
The default runlevel.
id:2:initdefault:

# /etc/rcX.d könyvtárak a megfelelő szinteken induló programok linkjeit tartalmazzák.
#
# Új szolgáltatás hozzáadása init szintekhez : Program bemásolása /etc/init.d-be, majd erről
# egy link létrehozása a kiválaszott init szint könyvtárába (pl.: rc2.d)
# Csak akkor indulnak el, ha S betűvel kezdődnek.
# A kezdőbetű után levő számok az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják.

Daemonok kezelése.:
-------------------

/etc/init.d/daemon_nev start : daemon indítása
/etc/init.d/daemon_nev stop : daemon leállítása
/etc/init.d/daemon_nev restart : daemon újraindítása
/etc/init.d/daemon_nev status : daemon status infók kiíratása

runlevel
# Megadja, hanyas init szinten voltunk és vagyunk. (kimenet pl.: N 3 , vagy 3 2.) típusú.
# 3 N jelenti, hogy 3-ason voltunk és vagyunk, 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2-esen vagyunk

shutdown
# Kikapcsolás
-h now : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk)
-h 12:00 & : A gép kikapcsolása 12:00-kor.
-c : Az időzített kikapcsolási folyamat megszakítása
-r 0 : Azonnali újraindítás

Időzített parancsfeldolgozás      
top

at
# Megadott időpontban futtathatunk programokat
-f todo 23.59 : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az at.
# Idő formátumok
# 13.13 01.01.02 : 13 óra 13 perc, 2002, január 1
# 2pm tomorrow : honlap délután 2
# 1am Sun : hajnali 1 óra, vasárnap

atq
# Az at várakozási sorrendjét ismerteti

atrm pid
# Az at várakozási sorából való eltávolítás, Process ID alapján

cron
# A Linux parancs ütemezője
# /etc/cron.d ; /etc/cron.daily ; /etc/cron.weekly
crontab -l : kilistázza a belépett user beállított ütemezéseit
crontab -e : Editáljuk a belépett user ütemezéseit

# Crontab paraméterezése.:
# ------------------------
#
# Perc Óra Hónap napja Hónap Hét napja Parancs
# (0-59) (0-23) (1-31) (1-12 v. Jan-Dec) (0-6 v Vas.-Szo.) Parancs
#
#
# Pl.:
#
# 0 2 12 * 0,6 ping 192.168.1.1
# Minden hónap minden szombatján és vasárnapján amelyek 12.-ére esnek, 2:00-kor megpingeli a címet.
#
# Pl.:
#
# 30 10 * * * ping 192.168.1.1
# Minden nap, 10:30 kor megpingeli a címet.
#
# Alkalmazhatunk például vesszőt is, az első rublikába írva "0,30" jelenti minden óra
# 0. illetve 30. percét.
#
# További példák.:
#
@reboot parancs : A következő indításnál lefutó parancs.
@weekly :"0 0 * * 0" : Hetente egyszer fut le, vasárnap éjfélkor.
@daily :"0 0 * * *" : Naponta egyszer fut le, éjfélkor.
@midnight :"0 0 * * *" : éjfélkor, ekv. az előzővel.
@hourly :"0 * * * *" : Minden egész órakor fut le.

date
# Dátum kiíratása vagy beállítására használatos program
+%F : 2011-11-04 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
+%Y%m%d : 20111104 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
-d-2day +%F : 2011-11-02 formátumban írja ki a 2 nappal korábbi dátumot.
11041153 : Beállítja az dátumot aktuális év, November 04., 11:53-ra.

sleep 5 parancs
# 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.

schedutils
# Linux rendszer ütemező

screen
# Ablakkezelő, virtuális terminál emulátorral.
# Háttérbeli programok futtatásához alkalmazható program.

screen : Egy új VT-t (virtuális terminált) kapunk.
Ctrl+a+d : bill. kombinációval tehetjük háttérbe.
screen -ls : screen-ek listázása
screen -d -m -S name : elindítja a háttérben a screen-t "name" névvel
screen -x name : name nevű terminált hozzuk előtérbe
screen -R PID : paranccsal tudjuk előtérbe hozni. (PID - processID, ps aux-al megnézhető)

# SCREEN-ben kiadható billentyű kombinációk
-------------------------------------------

Ctrl+a+d : bill. kombinációval tehetjük háttérbe.
Ctrl+a+? : előhozhatjuk a legfontosabb bill. kombinációkat
Ctrl+a+c : új ablakot hozhatunklétre.
Ctrl+a+p VAGY n : előző vagy következő ablakra ugrás. (previous, next)
Ctrl+a :kill : aktuális screen lelövése
Ctrl-a :acladd USER : USEr nevű felhasználó engedélyezése becsatlakozásra (lásd MULTIUSER MODE)

# MULTIUSER MODE
# --------------
#
# A screen többfelhasználós üzemmódja
# Amennyiben kontrollált körülmények között szeretnék beengedni valakit a gépünkre közös shellt
# használva, úgy az alábbi lépéseket kell alkalmaznunk.:

screen
# screen indítása a kiszemelt többfelhasználós gépen

Ctrl+a :multiuser on
# Ezt begépelve aktiválhatjuk az adott session-ön a többfelhasználós módot.
# Másik oldalnak szükséges ismernie az adott user-ünk nevét/jelszavát, illetve SSH-n be kell tudnia
# csatlakozni a gépünkre. Ha mindez megvan, és SSH-n bejött.:

screen -x
#Voila!

time command
# A command lefutási idejét méri

command &
# command háttérbeli futtatása

command1 && command2
# command1 visszatérési értékének függvényében command2 is lefuthat. (ha command1 sikeres volt)

Kernel,modulok,fordítás      
top

lsmod
# Betöltött modulok kilistázása

rmmod modulnév
# Betöltött modul lekapcsolása a kernelből

modprobe modulnév
# Modult tölt be a kernelbe

modinfo modulnév
# a modulról kapunk információt

ldd program
# Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat, függőségeket

# Linux kernel fordítás menete, röviden. (ez csak az egyik módszer) bővebben
# Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.kernel.org, pl.: linux-2.6.20.3.tar.bz2)
# apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrd-tools yaird
# tar zxvf linux-2.6.20.3.tar.bz2 (érdemes a /usr/src-be)
# Belépés a létrejött könyvtárba
# make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal)
# apt-get install libncurses5-dev
# make menuconfig (az érdemi munka)
# make-kpkg clean
# make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers
# cd ..
# dpkg -i *.deb (2db állomány)

Csomagkezelés      
top

./configure
make
make install
# Csomag telepítése forrásból

make clean
# Ha esetleg valamilyen kapcsolót kihagytunk a fordítás közben,
# ezzel a parancsal pucolhatunk az újrafordítás előtt.

make uninstall
# Forrásból telepített program uninstall-ra használt parancs

alien
# Csomag konverter program (pl.: .rpm .deb etc.)

apt /Advanced Package Tools, A Linux csomagkezelője/
-cache search : keresés
-cache showpkg csomag : megmutatja a csomag függőségeit
-cache policy csomag : a csomag telepített és telepíthető verzióit adja meg
-get install csomag : telepítés
-get remove csomag : törlés
-get autoclean : nem használt csomagok törlése
-get update : frissítás
-get upgrade : frissítések telepítése
-get dist-upgrade : distro frissítés
-get -f install : törött, hiányzó csomagoknál a barátunk.
-get clean : apt cache tisztítása
-get build-dep csomag : telepítés minden egyes csomagjával együt
-get source csomag : a csomag forrásának letöltése
-file list csomag : kilistázza a csomag tartalmát

-s kapcsoló esetén csak szimulálja a megadott feladatokat.

echo "csomag hold" | dpkg --set-selections
# csomag nevű csomagot visszatartjuk a frissítések során.
# visszaállítása: hold helyett install-al adjuk meg.

dpkg --get-selections
# feltelepített csomagjaink listáját kapjuk meg, állapotuk feltűntetésével.

dpkg /Debian packages/
# .deb csomagkezelő
-i csomag : telepítés
-r vagy --purge : törlés
-reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása
-l : csomagok listázása
-I csomag : csomag információk megjelenítése
-S fájl : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl

A feltelepített csomaglistánk mentése, majd a mentett listát felhasználva a csomagok állapotának visszaállítása
és a csomagok telepítése.

dpkg --get-selections > /eleresi/ut/csomagok.txt : TXT-be mentjük a feltelepített csomagok neveit.
dpkg --set-selections apt-get -y update
apt-get dselect-upgrade
# Első lépésben a feltelepített csomagok listáját a csomagok.txt-be mentjük.
# Második, harmadik, negyedik lépésben pedig a telepített sw.-k listájában felsorolt
# csomagokat telepítjük rendszerünkre.

dselect
# A dpkg barátságosabb arca

A Red Hat csomagkezelője

rpm
# Red Hat Package Manager

rpm -ivh csomag.rpm
# csomag telepítése

rpm -Uvh csomag.rpm
# Frissítés vagy telepítés.
# Ha nincs telepítve , telepíti, ha telepítve van, megpróbálja frissíteni

rpm -Fvh csomag.rpm
# Csak frissítés. Ha nincs telepítve a csomag, kilép

rpm -e csomag.rpm
# Törlés

rpm -q csomag.rpm
# Megvizsgálja, hogy telepítve van e a csomag, és milyen verzió

rpm -qa
# Az összes telepített csomag vizsgálata

Hálózat      
top

arp
# ARP cache manipulálása

ifconfig
# Hálózati információk lekérése, konfigurálása

ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
# 192.168.10.1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya)
# 255.255.255.0 a netmask.

ifdown eth0
# eth0 eszközt lekapcsolja

ifup eth0
# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól)

iptables

# A Netfilter (hálózati csomagok feldolgozására szolgáló eszköz) kezelője.
# Az iptables a hálózati csomagok feldolgozási szabályait szerepük alapján szervezett
# táblák formájában kezeli.
#
# Szerepek (táblák - a feldolgozási folyamat típusát jelentik).:
# Csomagszűrés (filter)
# Hálózati címfordítás (nat)
# Egyéb csomagmódosítás (mangle)
# Ezen táblák mindegyikére feldolgozási szabályok (rules) lánca (chain) vonatkozik.
# A szabályok illesztésekből (match - mely csomagokra vonatkozik,) és célokból (target - mit kell
# tennünk az illeszkedő csomaggal) épülnek fel.
#
# Az iptables öt kapcsolódási pontot határoz meg a feldolgozás során.:
# PREROUTING : A hálózati csatolótol kapott csomag, még az INPUT lánc előtt ide kerül.
# INPUT : Épp mielőtt megérkezne a csomag egy helyi folyamathoz. (itt illik szűrni a bejővő forgalmat)
# FORWARD : Egy átjáró gépen a továbbított csomagok itt áramlanak keresztül
# OUTPUT : Miután egy helyi folyamat létrehozta a csomagot, itt távozik (kimenő csomag szűrés!)
# POSTROUTING : Mielőtt elhagyná a hálózati csatolót a csomagunk, az OUTPUT lánc után.
#
# A táblák, és beépített láncaik:
# filter tábla: FORWARD, INPUT, OUTPUT
# nat tábla: PREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING
# mangle tábla: PREROUTING, FORWARD, INPUT, OUTPUT, POSTROUTING
#
# A láncok házirendje (policy).:
# Ezt a policy-t lánconként (INPUT, OUTPUT, FORWARD) a tűzfal szkriptünk legelején fixálnunk kell.
# Azok a csomagok, amelyek a tűzfal láncaiban felsorolt szabályokra nem illeszkednek, azokra a default
# policy vonatkozik, azaz vagy ACCEPT, vagy DROP.
# Pl.: Ha a tűzfalunk INPUT láncában csak a 80-as portot engedéjezzük, a policy-nk pedig DROP,
# akkor minden más porton érkező csomagot (amely nem illeszkedik a 80-as portot definiáló szabályra) eldob.
#
# Lánc műveletek, szabály módosítások:
# -N : új lánc létrehozása
# -X : üres láncok törlése
# -P : default policy beállítása
# -L : a láncok szabályainak megjelenítése
# -F : a lánc összes szabályának törlése
# -A : új szabály hozzáadása egy lánchoz
# -D : törlés az adott láncból
#
# Forrás (-s, --source, --src) és célcímek (-d, --destination, --dst) megadásának módjai.:
# Teljes név használata.: localhost, vagy pl.: www.debian.org
# IP cím alapján a meghatározás.: 127.0.0.1
# IP cím tartomány(ok) alapján.: 192.168.1.0/24 vagy 192.168.1.0/255.255.255.0
# (Mindkét tartomány 192.168.1.1-től 192.168.1.254-ig fedi le az IP címeket.)
# Inverz módon is megadhatunk forrást és célt, "-s !" localhost" formájában.
#
# Protokollok megadása.:
# -p TCP vagy UDP vagy ICMP formájában történik.
# Itt is alkalmazható az inverz, azaz "-p ! TCP", minden csomagra illeszkedik a szabály amely nem TCP.
#
# Interface meghatározása.:
# Az interface maga a fizikai eszköz amelyen bejön, vagy távozik a csomag.
# INPUT láncon "-i eth0" értelmezhető, nincs kimeneti interface-ük.
# OUTPUT láncon "-o eth0" adható meg, "-i" kapcsolóra egy csomag sem fog illeszkedni.
# FORWARD láncon alkalmazhatóak a "-i eth0" és "-o eth0" interface-ek.
# Alkalmazható joker karater az interface-eknél, ez a "+" jel. "-i eth+" -> az összes eth iface.
#
# Portok, port tartományok megadása
# A portok megadhatóak számmal, vagy névvel. (utóbbi esetben.: /etc/services).
# Port tartományokat "port:port" formában kell alkalmaznunk. Invertálás itt is alkalmazható.
# --source-port VAGY --sport : a csomagok forrásportját adjuk meg
# --destination-port VAGY --dport : a csomagok cél portját határozuk meg.

Folytatás később. Addig emésszétek! :)

ipcalc
# TUI felületű IP számláló. (hasznos lehet hálózat tervezés/bővítéskor)

darkstat
# Hálózati statiszkikák gyűjtésére szolgáló program.

host
# Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé, tartományokról, zónákról.
-t ns valami.hu : valami.hu Name Server-ét adja meg
-t mx valami.hu : valami.hu levelező szervereiről ad információt

hostname
# Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét.

iperf
# Sávszélesség korlátozásra használatos program.

curlftpfs -o allow_other username:password@ftp.domain.dom /csatolasi/pont
# Felcsatolhatunk ftp tárhelyeket, lokális fájlrendszerünkbe. (fusermount segítségével)

# Ha a hiba.:
# "If you don't use udev, you may get this error message:
# fusermount: failed to open /dev/fuse: No such fdevice or address
# Before loading the fuse kernel module, create the device node manually:

# A megoldás.:
mknode -m 666 /dev/fuse c 10 229

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Ha gépünket router-ként használjuk, érdemes beállítanunk a csomag továbbítást
# 1-es engedélyezi a tiltást, 0 tiltja a tiltást!

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# Beállítjuk, hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
# Beállítjuk, hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
# Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését

...etc

--------------
# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek, érdemes őket valamely induláskor
# lefutó script-be tenni, a hálózati interfészeket konfiguráló script elé.
--------------

etherwake
# Magic packet-et küld a wake-on-lan enabled hálókártyára

ethtool
# Ethernet kártya beállítások megjelenítése, változtatása

iptraf
# Hálózat terhelést figyelő program

iptstat
# Top-szerű hálózat elemző eszköz.

mii-tool
# Hálózati tesztelő

nbtscan
# NetBIOS információkat adja meg, a hálózaton

netstat
# Információkat ír ki a hálózati alrendszerről
-r : route kimenete
-i : interfész tábla
-tp : TCP/IP -t használó processzek listája

netstat -tn|grep ':80'|tr -s ' '|cut -d ' ' -f5|cut -d':' -f1
# kik csatlakoznak a gépünkre a 80-as porton?

netstat-nat
# Nat-olt kapcsolatok megjelenítésére szolgáló eszköz.
-n : Nem fordítja le a megjelenített IP-ket Hostname-ekre.

netcat
# TCP/IP swiss army knife

nload
# Network load - Hálózati terhelés vizsgálat

ngrep
# grep, hálózati forgalomhoz

netsed
# Hálózati csomagok valós idejű megváltoztatására alkalmas program

nslookup www.host.com
# host.com IP címének vizsgálata

nmap
# Elsősorban port scanner, de igen sokrétű alkalmazás
-O ip_cim : Op.rendszer detektálás
-p 1-10 ip_cim : Portok vizsgálata 1-10 ig.
-sP 192.168.10.0/24 : komplett 10.0-s hálózat ping scan.
-p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 ip_cim : UDP-n 53,111,137, TCP-n 21-25,80,139,8080-at vizsgál.

ping host
# Ping jelet küld a host-nak
-b ip_tartomány : broadcast üzenet küldés

route
# A Linux útválasztó táblájának megjelenítése (Routing table)

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0
# A 192.168.10.0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer
# A hálót így már látnunk kell

route add default gw 192.168.10.254
# 192.168.10.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing table-hez.

route del default gw
# Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.

Static route hozzáadás
----------------------

up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
# Static route hozzáadása az adott eth eszközhöz. ( /etc/network/interfaces ethX szeksziójához hozzáadandó)
# Az ethX eszközünk 192.168.2.0 hálózat felé a 192.168.2.1 legyen a default gateway.

down route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
# A Fenti kikapcsolása.

rsh
# Távoli shell
-l user gepnev parancs : a "parancs"-ot lefuttatja a távoli gépen, user nevében

smbclient
# SMB hálózati erőforrások tallózása

smbclient -M gépnév
# Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén
echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi, nem kell Ctrl+D

ssh host /Secure SHell/
# Titkosított hálózati bejelentkezés
# config file-k.: /etc/ssh/sshd_config, /usr/local/etc
ssh-keygen -t rsa : RSA kulcs létrehozása ssh-hoz.

scp
# Biztonságos távoli fájl átvitel

sntop
# Top-szerű hálózati forgalom figyelő szoftver.

tcpdump
# Hálózaton átmenő forgalmat figyeli.
-i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli.

traceroute host
# A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/

trickle
# Sávszélesség korlátozásra használatos program.
-u 100 -d 200 proftpd : A proftpd démon számára biztosít 100KB fel, 200KB letöltési sávszélt.

tsclient
# Terminal Services Client

proftpd
# FTP kiszolgáló démon
# config file.: /etc/proftpd

pure-ftp
# FTP kiszolgáló

rdesktop
# Remote desktop kliens

stunnel
# SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat.
# pl.: POP3, IMAP, etc.

squid
# Proxy kiszolgáló
# config file.: /etc/squid/squid.conf

vconfig
# virtuális eth eszközök létrehozására alkalmas program.
vlan csomag tartalmazza, tehát ezt telepítenünk kell.
vconfig add eth0 1 : az eth0:1 eszköz hozzáadása, majd fel kell vennünk a /etc/interfaces-be!

# Példa config.:
# --------------

...

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.42
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254

auto eth0:0
allow-hotplug eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 192.168.1.43
netmask 255.255.255.0

auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.1.44
netmask 255.255.255.0

vsftpd /Very Secure FTP daemon/
# config file.: /etc/vsftpd
# Néhány fontos kérdés.:
-anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése. Szükség van egy ftp nevű user-re.
-local_enable : normal felhasználókat engedjük be. (kell az anonymus hoz is)
-write_enable : engedi az írást
-local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022)
-anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk
-anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés
-xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon
-connet_from_port_20 : 20-as portot használ
-chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása
-chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file
-idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje

wireshark
# Hálózati forgalom figyelő (GUI)

wondershaper
# Egyszerű sávszélesség korlátozásra használatos program.
ethX 1024 1024 : Az ethX eszköz részére biztosít 1024Kbit le és feltöltési sávszélt.
ethX clear : Törli a beállításokat.

Bash programozás      
top

# A parancsértelmezőnk által ismert parancsokat fűzhetjük össze egy "programba". (lásd .bat)
# Programunk első sorában minden esetben meg kell adnunk a futtató programot, jelen esetben a bash-t.
# Tehát a fájlunk kezdete legyen: #!/bin/bash
# Felkiáltójel nélkül más futtató programot (parancsértelmezőt) is megadhatunk a programunk első sorában.
# Futtatási jog nélkül nem tudjuk használni, ezért chmod +x programnev
# Programunk futtatásához ./programnev parancsot kell használnunk.

Írásjelek

# Escape-karakter: \
Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni,
hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.

# Dollárjel: $
Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni.
Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.

# Kétszeres idézőjel: " "
Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális
jellegét feloldják.

# Egyszeres idézőjel: ' '
Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse

# Szögletes zárójel: []
Intervallumok megadására szolgáló eszköz

# Kérdőjel: ?
Egy elem helyettesítésére szolgáló jel

# Csillag: *
Joker karakter, bármennyi karakter helyettesítésére

# Felsővessző: ` (jobbra tartó - AltGr + 7)
Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza
úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak.

# Kettőskereszt: #
Kommentezés eszköze. (megjegyzés)

# And jel: &
Parancsok háttérbeli futtatására szolgáló eszköz.
Pl.: updatedb &

# Kettős And jel, vagy pontosvessző: && = ;
Parancsokat futtathatunk egymás után.
Pl.: cp -R /var/www /home/backup && shutdown -h now

Dedikált környezeti változók

EDITOR : Az alapértelmezett szövegszerkesztőnk
HOME : Felhasználói könvvtárunk elérési útvonala
MAIL : Beérkező email-jeink alapértelmezett könyvtára
PATH : Azok az elérési útvonalak, melyekben a shell futtatható állományokat keres
OSTYPE : Az operációs rendszerünk típusa
PAGER : Az alapértelmezett file nézegetőnk elérési útvonalát kell tartalmaznia
PWD : A könyvtár, ahol éppen vagyunk. (Szimbólikus linknél nem egyezik meg a pwd kimenetével!)
SHELL : A jelenleg futú shell-ünk teljes elérési útvonala
TERM : A Terminálunk típusát tartalmazza

Ezek értékeinek kiíratására a következő parancs használható:

echo $VALTOZO_NEV

Shell változók

Értékadó utasítással.:

valtozo=érték : a változónk értéke legyen "ertek"
valtozo=$(echo 2+3 | bc) : a változónk értéke legyen 2+3, bc-vel kiszámolva.
export valtozo : shell változónkat környezeti változóvá tesszük
# Ha azt szeretnénk, hogy restart után is permanens maradjon változónk,
# az /etc/profile -ba is fel kell vennünk.

unset valtozo : ha már nincs szükség rá, mint környezeti változó.

Belső változók

echo $0
# A futó program neve

echo $$
# A futó program PID-je

echo $?
# A legutolsó parancs visszatérési értéke

Csővezetékek (pipe-ok)

# " | " segítségével tudjuk egy program kimenetét (stdout) egy másik program
bemenetére (stdin) csatolni. pl.:

ps aux | grep iceweasel
# Az összes folyamat kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítjuk, amely az iceweasel-t keresi.

# stdin - standard input, jele : fd0 (alapértelmezett bemenet, pl.: billentyűzet)
# stdout - standard output, jele : fd1 (alapértelmezett kimenet, pl.: monitor)
# stderr - standard error, jele : fd2 (alapértelmezett hibacsatorna)

./program 2> hiba.txt
# Programunkat lefuttatjuk, az esetleges hibákat (stderr) a hiba.txt-be irányítjuk,
# az stdout helyett.

./program 1> kimenet.txt 2>&1
# Programunkat lefuttatjuk, kimenetét (stdout) a kimenet.txt-be mentjük, valamint
# az esetleges hibákat (stederr) hozzáfűzzük a kimenet.txt-hez.

cat file1 | sort | wc -w > file2
# file1-et tartalmát a sort-nak adja át, az rendezi, majd átadja a wc-nek, majd a wc
# kimenete a file2-be íródik

Néhány egyszerű példa.:

#!/bin/bash
echo Hello World!
# A szokásos Hello World kiírása, programunk futtatásakor.

#!/bin/bash
STR="Hello World"
echo $STR
# Az STR változó deklarálása, majd értékének kiíratása.

#!/bin/bash
tar -cZf /var/backup.tgz /home/user
# /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba.

#!/bin/bash
OF= /home/user/$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $OF /home/user/sajt
# Egyszerű backup script, mely a /hme/user/sajt tartalmát, napi dátummal
# ellátva egy .tgz állományba tömörítve menti.

#!/bin/bash
if ["foo" = "foo1" ]; then
echo "a feltétel igaz"
else
echo "a feltétel hamis"
fi
# Egyszerű if-else szerkezet

Egyszerű szerkezetek.: if, while, until, for

-if szerkezet.:
---------------

#!/bin/bash
T1="foo"
T2="bar"
if [ "$T1" = "$T2" ]; then
echo "a feltetel igaz"
else
echo "a feltetel hamis"
fi
# eldöntjük T1 és T2 értékéről, hogy egyenlőek e.

#!/bin/bash
if [ -f /etc/passwd ]
then
echo "letezik!"
else
echo "nem letezik!"
fi
# eldöntjük, hogy /etc/passwd file létezik-e vagy sem.
# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!

#!/bin/bash
test -f /etc/passwd && echo "letezik" || echo "nem letezik"
# A egyel feljebb levő probléma másik megoldása.
# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!

-File szintű kapcsolók

if [ -a file ] then ...

-a : igaz, ha létező file
-e : igaz, ha létező file
-b : igaz, ha blokkos eszköz (pl /dev/sda)
-c : igaz, ha "karakterspeciális" file Pl.: (/dev/ttyACM0 - ez egy nokia telefon.)
-d : igaz, ha könyvtár
-f : igaz, ha regular file
-G : igaz, ha a futtató user csoportjáé a file
-N : igaz, ha módosították az utolsó olvasás óta
-O : igaz, ha a futtató useré a file
-r : igaz, ha olvasható?
-L : igaz, ha symbolic link
-s : igaz, hogy nem üres
-z : igaz, hogy üres
-w : igaz, ha írható a scriptet futtató user számára

# Tagadás mindenhol használható, azaz.:
! -f : nem regular file?

-Változó szintű kapcsolók

if [ file == file2 ] then ...

file1 == file2 egyenlőek?
file1 != file2 igaz hogy nem egyenlőek?

if [ "$(cat tibi)" != "$(cat peti)" ]; then
echo "Tibi nem Peti! :)"
exit 1 # Stop!
fi

-Szám szintű kapcsolók

if [ $foo -eq 3 ] then ...

$foo -eq 3 : igaz, ha foo értéke egyenlő 3-al (equal)
$foo -ne 3 : igaz, ha foo értéke nem egyenlő 3-al (not-equal)
$foo -gt 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb 3-nál (greater than)
$foo -ge 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb egyenlő 3-al (Greater or equal)
$foo -lt 3 : igaz, ha foo értéke kisebb 3-nál (Less than)
$foo -le 3 : igaz, ha foo értéke kisebb egyenlő 3-al (less than or equal)

"$foo" == "10" foo értéke 10?

# Dupla zárójellel használhatóak ==, !=, >=, >, (($foo

-while szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
echo a szamlalo erteke: $COUNTER
let COUNTER=COUNTER+1
done
# COUNTER változónkat 1-el növeljük addíg, amíg el nem éri a 10-et.

-until szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
COUNTER=20
until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
echo a szamlalo erteke: $COUNTER
let COUNTER-=1
done
# COUNTER változónkat 20-as kezdőértékről 1-el csökkentjük, amíg el nem éri a 10-et.

-for ciklus (C szerű)
---------------------

#!/bin/bash
for i in `seq 1 10`;do
echo $1
done
# az i változónkat felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írjuk a képernyőre

-for ciklus (a könyvtár elemeire)
---------------------------------

#!/bin/bash
for i in $( ls );do
echo a konyvtar elemei: $i
done
# kiíratjuk a képernyőre az aktuális könyvtár elemeit

Egyszerű függvények.:

#!/bin/bash
function quit {
exit
}
function hello {
echo Hello!
}
hello
quit
echo foo
# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 10. sor sosem fut le!)

#!/bin/bash
function quit {
exit
}
function e {
echo $1
}
e Hello
e World
quit
echo foo
# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 11. sor sosem fut le!)

Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-      
top

echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve."
# Kiíratjuk programunk segítségével, hogy hány felhasználó van bejelentkezve

test -d /home/user && echo "van" || echo "nincs"
# Megvizsgáljuk, hogy van e /home/user könyvtár, két kimenetű elágazással (&&)
# Ha van.: van
# Ha nincs.: nincs
# -d : van-e ilyen?

if [ -d /home/user ]; then echo "van"; else echo "nincs";
fi
# Ugyanaz mint az előző példa, csak kicsit másként.
# [-test parancs, ]-test zárás

if [ -s /etc/motd ]; then echo "nagyobb"; else echo "zerus";
fi
# Megvizsgáljuk, hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál, vagy zérus.
# -s akkor ad IGAZ-at, ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál.

for i in *.mp3; do mpg123 "$i"; done
# Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt, az mpg123
# nevű programmal lejátszuk.

# 8 karakteres random jelszó generátor

for i in $(ls); do cat $i >> 123.txt; done
# aktuális könyvtárban található file-ok 123.txt file-ba összefűzése.

host -t mx mydomain.com
nslookup -q=mx mydomain.com
dig -t mx mydomain.com
# MX record check-re használható parancsok

net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user
# shell-ből Windows klienst állíthatunk le távolról. (ha tudjuk a local admin jelszavát..)

net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user -f -t 60
# Előbbi parancs, időzítve 60sec-re.

echo tartalom | mailsend -to sendto@domain.dom -from from@domain.dom -starttls
-port 587 -auth -smtp STMP.server.address -sub targy +cc +bc -v -user Username -pass Password
# 587-es porton (TLS) levélküldés. A fenti változók jelentései:
#
# tartalom : az levél tartalma
# sendto@domain.dom : címzett
# from@domain.dom : feladó
# SMTP.server.address : milyen SMTP-n keresztül
# targy : az üzenet tárgya
# user/pass : SMTP user neve, jelszava.


Egyéb programok      
top

abook
# Address book.

antiword
# Microsoft .DOC nézegető

amsn
# MSN kliens (GUI)

acpi
# ACPI eszközök információi

acpid
# acpi program démonja

audacious
# xmms utód, grafikus felületre mp3 lejátszó program

bitchx
# IRC kliens (TUI) -volt-

badblocks
# Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres)
-o file_nev : a hibás sectorokat a file_nev állományba menti

cal
# Szöveges naptár
-y : az aktuális év teljes naptárát mutatja meg

clamav
# víruskereső szoftver

clear
# Törli a képernyőt

dict
# Szótár program
opendict
dict-freedict-hun-eng : magyar-angol
dict-freedict-eng-hun : angol-magyar

elinks
# Konzolos böngésző.

false
# Nem csinál semmit, sikertelenül. (1-es visszatérési értékkel)

finch
# Konzolos Instant messenger, pidgin, ..

firestarter
# Tűzfal konfiguráló

fsck
# Filesystem check.
# Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut.)
# A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi.

fwbuilder
# Tűzfal beállító

gaim
# MSN, irc, etc, kliens

gpg -c file
# Fájl titkosítása (OpenPGP)

gpg file
# Fájl kititkosítása

gparted
# Lemez partícionáló

hdparm
# Merevlemes információk
-i /dev/hdx : Merevlemezünkről ad információt
-Tt /dev/hdx : Sebességmérő eszköz

hddtemp /dev/hdx
# Lemez hőmérséklet figyelő

irssi
# IRC kliens program, konzolos felületre.

k3b
# KDE alapú cd-dvd író program (GUI)

kopete
# MSN kliens

lynx
# Konzolos böngésző

mbmon
# Motherboard monitoring

memtest86
# Memória tesztelő alkalmazás

mp3blaster
# Konzolos mp3 lejátszó, tracklist support-al.

mplayer
# Média lejátszó

mutt
# Konzolos levelező kliens

qemu
# Processzor emulátor

setterm
# Konzol beállításai

tpconfig
# Touchpad konfiguráló

tpctl
# IBM ThinkPad hardver konfiguráló

true
# Nem csinál semmit, sikeresen. (0-ás visszatérési értékkel)

thosutils
# Toshiba laptop programok

reset
# Visszaállítja a konzol beállításait

vlc
# Média lejátszó

xchat
# IRC kliens (GUI)

xmms
# Audió lejátszó program

xmms-liveice
# Audió kimenetet küldi a southcast-nek

xdpyinfo
# X kiszolgáló információk

yes > file
# Csupa y-t ír a file-ba, elég gyorsan. :)

zgv
# Konzolos képznézegető

RAID1 készítése élő rendszeren      
top

Linux software RAID 1 készítése, élő Debian/GNU Linux (Etch) rendszeren

Az alábbi leírást mindenki csak saját felelősségére használja!
A folyamat elindítása előtt javasolt biztonsági mentést készíteni az adatokról,
hiszen bármely elütés, figyelmetlenség következtében az adatok elveszhetnek!

RAID technológiáról bővebben.:
------------------------------

RAID Wikipedia

Software RAID Linux alatt

mdadm Wikipedia - eng

/dev/sda - élő rendszerem lemeze
/dev/sdb - a majdani RAID1 másik lába.

# Az én élő rendszerem partíciói.: (nálad ez valószínűleg egészen más)
# A lemez/partíció elnevezéseket saját rendszeredhez kell igazítani. Csak megfontoltan.
#
# Eszököz csatolási pont file rendszer
# ------- -------------- -------------
# /dev/sda1: /boot ext3
# /dev/sda2: swap
# /dev/sda3: / ext3

# A procedúra végén (az én esetemben) ilyen felállást szeretnék elérni.:
#
# Eszököz csatolási pont file rendszer résztvevők
# ------- -------------- ------------- ----------
# /dev/md0: /boot ext3 (/dev/sda1 és /dev/sdb1-ből)
# /dev/md1: swap (/dev/sda2 és /dev/sdb2-ből)
# /dev/md2: / ext3 (/dev/sda3 és /dev/sdb3-ból)

apt-get install initramfs-tools mdadm
# Két szükséges csomag telepítése, mdadm kérdésénél érdemes ALL-t választani.

modprobe md
modprobe linear
modprobe multipath
modprobe raid0
modprobe raid1
modprobe raid5
modprobe raid10
# Töltsük be az összes modult.

sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
# /dev/sda lemezünk partíciós tábláját /dev/sdb lemezünkre másoljuk!

fdisk -l
# Ellenőrizzük le, hogy valóban sikerült-e.

fdisk /dev/sdb
# Készítsük el a file rendszereket a partíciókra.
# A gombok lenyomásának sorrendje a következő.:
m : manual
t : partíció rendszer id változtatása
1 : első partíció
L : listázás
fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
t : ..
2 : második partíció
fd : ..
t : ..
3 : harmadik partíció
fd : ..
w : kiírás.

# Ha már korábban próbálkoztunk RAID építésével a /dev/sdb lemezzel, az alábbi parancsokat adjuk ki.

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
# Error-al elszállhat a dolog, de ez nem ad okot aggodalomra.

# Most pedig hozzuk létre a "féllábú" (degraded) tömbünket a /dev/sdb lemezre.
# Mivel a rendszer jelenleg a /dev/sda lemezről fut, egyelőre azt nem tudjuk a tömbhöz adni, csak utólag.

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3

cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le, hogy sikerült-e
# [_U] jelzi hogy jelenleg fállábú a tömbünk (sdb)

mkfs.ext3 /dev/md0
mkswap /dev/md1
mkfs.ext3 /dev/md2
# Hozzuk létre a file rendszereket a tömbökre.

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
# Az új "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.

mkdir /mnt/md0
mkdir /mnt/md2
# md0, md2 mappák létrehozása, ahova majd felmountoljuk a tömböket.

mount /dev/md0 /mnt/md0
mount /dev/md2 /mnt/md2
# Mountoljunk!.

mount
# Az utolsó sorokban leellenőrizhetjük, hogy sikerült-e a csatolás

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
# fstab-ról backup készítése

mcedit /etc/fstab
# Az fstab-ban cseréljük ki a következőket.:
/dev/sda1 /dev/md0 -ra
/dev/sda2 /dev/md1 -ra
/dev/sda3 /dev/md2 -ra
# Majd mentsünk rá a configra.

cp /etc/mtab /etc/mtab-orig
# mtab-ról backup készítése

mcedit /etc/mtab
# Az mtab-ban cseréljük ki a következőket.:
/dev/sda1 /dev/md0 -ra
/dev/sda3 /dev/md2 -ra
# Majd mentsünk rá a configra.

Figyelem!

Amennyiben már Grub2-vel rendelkezünk, az alábbi linkről állítsuk be a bootloadert .:
Link


Egyébiránt mehetünk tovább.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-orig
# menu.lst mentése.

mcedit /boot/grub/menu.lst
# Az alábbi változtatásokat állítsuk be.:

[...]
default 0
fallback 1
[...]

# A config végén készítsünk az első (title-savedefault közötti) részről egy új bekezdést.
# valamint, a /dev/sda3 -at cseréljük /dev/md2 re
# a root (hd0,0) -t (hd1,0)-ra. (Ha különbözőek a lemezeid elnevezése, itt is légy körültekintő!)
# valahogy így.:

## ## End Default Options ##

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd1)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
initrd /initrd.img-2.6.18-4-486
savedefault

update-initramfs -u
# Ramdisk frissítése.

cp -dpRx / /mnt/md2
# Másoljuk a /dev/sda3 tartalmát /mnt/md2-re (Aminek egyelőre csak /dev/sdb3 része.)

cd /boot
cp -dpRx . /mnt/md0
# Másoljuk a /dev/sda1 tartalmát /mnt/md0-ra (Aminek egyelőre csak /devb/sdb1 része.)

grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
quit
# Telepítsük a grub-ot a második lemezünkre.
# A következő indításkor, ha minden sikeres volt, már a második HDD-ről indul a rendszerünk!
# azaz neki állhatunk majd a /dev/sda lemez RAID-be állításához!

reboot
# Restartoljunk.

df -h
cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le ismét, hogy áll a tömbünk.

fdisk /dev/sda
# hozzuk létre a Linux Raid Autodetect file rendszereket a partícióinkra az alábbi billentyűkkel.:
t 1 fd , t 2 fd, t 3 fd , w

mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2
mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3
# Adjuk hozzá a féllábú (sdb-n álló) tömbünkhöz a /dev/sda partícióit.

cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le, hogy szinkronizálódnak-e a lemezeink.
# Ilyesmit kellene látnunk.:

Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
4594496 blocks [2/1] [_U]
[=====>...............] recovery = 29.7%

# Várjuk meg míg befejezi az összes partíció szinkronizálását.

watch cat /proc/mdstat
# 2 másodperces frissítéssel figyelemmel követhezjük a file tartalmát.

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
# A legújabb "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.

mcedit /boot/grub/menu.lst

# Másoljuk le a korábban létrehozott kernel stanza-t és cseréljük
# a (hd1,0) -t hd(0,0) -ra.
# Ez a te esetedben ismét más lehet!

## ## End Default Options ##

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd0)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
initrd /initrd.img-2.6.18-4-486
savedefault

# valamint szerkesszük az alábbi sort eszerint, majd mentsük a file-t.:
[...]
# kopt=root=/dev/md2 ro
[...]

update-initramfs -u
# Ramdisk frissítése

reboot

# ha mindent jól tettünk, a RAID1-ünk aktív, és használható.

Forrás .: Howtoforge

# Hamarosan:
#
# Elhasalt/elromlott HDD cseréje élő RAID1 alatt.Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről      
top

Előfordulhat, hogy Linux alatt létrehozott sw. RAID1 kötetet alkotó HDD-t egy másik gépben szeretnénk menteni.
Alábbi leírás ehhez a procedúrához nyújt segítséget. (a dev. elnevezések nálad egészen mások lehetnek!)

dmesg |grep Attached
# Mi az újonnan behelyezett disk neve?
# Pl.:

[ 2.628336] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.629248] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.644424] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk

fdisk -l /dev/sdc
# Milyen file rendszerrel rendelkezik a /dev/sdc?
# Valami ilyesmit kellene látnunk.:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 1 243202 1953513472 fd Linux raid autodetect

mdadm --examine /dev/sdc1
# újabb ellenőrzés, a HDD sdc1 partícióját illetően. A RAID partícióra vonatkozik+

mkdir /mnt/raid1
# hozzunk létre egy csatolási pontot a RAID1-et alkotó HDD-nek.

mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdc1
# Hozzunk létre egy md9 nevű féllábú tömböt, melyet /dev/sdc1 alkot.
# Amennyiben sikeres, ilyesmit kellene látnunk:

mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).

mount /dev/md9 /mnt/raid1
# csatoljuk a féllábú tömböt /mnt/raid1 mappába.
# a HDD-n található adatokat mostantól el tudjuk érni.

Ha már nincs rá szükség.:

umount /dev/md9
# a tömb lecsatolása a file-rendszerből.

mdadm -S /dev/md9
# Az ideiglenes RAID tömb leállítása.

Ha a RAID1-et alkotó HDD-t szeretnék visszahelyezni eredeti helyére a RAID tömbbe.:
(dev és md elnevezésekre ügyeljünk!)

mdadm -a /dev/md0 /dev/sdb1
# md0 tömbhöz adjuk hozzá a /dev/sdb1 partíciót
# Ha sikeres volt:

mdadm: re-added /dev/sdb1

cat /proc/mdstat
# ellenőrizzük a tömb állapotát.
# Kimenet:

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]
1953512312 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[=======>.............] recovery = 36.9% (721315776/1953512312) finish=154.1min speed=133211K/sec

# A fenti kivastagított sor jelzi, hogy egyelőre még féllábú (degraded) a tömbünk.
# Ha a sync lefutott, [UU]-t kell kapnunk.Local repository készítése apt-mirror segítségével      
top

A cél.: Egy saját repository készítése a lokális hálózaton figyelő gépek számára (http-n), a hálózati
forgalom csökkentése érdekében. (magyarul a teljes tartalmat (~70Gb.) letöltjük egyszer,
a későbbiekben pedig csak frissítenünk kell, ezt a /etc/cron.d/apt-mirror kikommentelésével
érhetjük el.)

apt-get install apt-mirror apache2
# A majdani tároló-gépünkön kell telepítenünk.
# Mivel http-n fogjuk elérni a repo.-t, ezért egy web server alkalmazást is telepítünk.

mcedit /etc/apt/mirror.list
# Állítsuk át az alábbi címekre.: (innen fogja a "server" összeszedni az adatot)

deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free

clean http://ftp.hu.debian.org/debian
clean http://security.debian.org

------------------------------------------------
Az alábbi parancsot érdemes éjszakára ütemezni.:
------------------------------------------------

su - apt-mirror -c apt-mirror
# Most pedig töltsük le a csomagokat, az alapértelmezésben beállított helyre (mirror.list ben van a config.)
# Ha kész a letöltés, a /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian alatt ott lesznek a fájlok.

/bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh
# Fölösleg pucolása

ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian /var/www/debian
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/ /var/www/security
# Két symlinket kell létrehoznunk, hogy a kliensek be tudják frissíteni csomaglistájukat

Majd a kliens oldalon a sources.list-et kell editálni.:

deb http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
deb http://SZERVERUNK_CIME debian squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze/updates main contrib non-free

apt-get update
apt-get upgrade
# Kliens oldali tesztelés.Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával      
top

Ezen leírás bemutatja távoli mappák biztonságos felcsatolásának módját a helyi fájlrendszerbe SSHFS (Secure Shell FileSystem)
segítségével. A felcsatolás FUSE-on (Filesystem in Userspace) keresztül valósul meg.

apt-get install sshfs
# A kliensre szükséges telepíteni az SSHFS csomagot, ahova felcsatolásra kerül a távoli mappa.
# A szerverre természetesen szükséges SSH szervert is telepíteni.

lsmod |grep fuse
# Kliens oldalon szükség lesz a fuse nevű kernel modulra is, szóval ellenőrizzük. Üres kimenet esetén nincs betöltődve!

apt-get install fuse-utils
# Amennyiben a fenti modul hiányzik, a fuse-utils csomag telepítésével pótolni szükséges.

useradd sshbackup
# A szerveren az sshbackup felhasználó létrehozása. Az ő nevében jelentkezünk be SSH-n keresztül a kliensről.

passwd sshbackup
# Jelszó beállítása sshbackup felhasználónak.

gpasswd -a sshbackup dirgroup
# A távoli mappához szükséges a távoli sshbackup usernek hozzáférnie. Ezt szerver oldalon tisztázni kell.
# Egy példa.:
# sshbackup user hozzáadása a dirgroup csoporthoz, melynek jogosultsága van (vagy lesz) a távoli mappához.
# Ez természetesen kikerülhető, amennyiben a felcsatolandó mappa tulajdonosa már az sshbackup user.

sshfs -o idmap=user -p 22 sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup /home/user/sshbackuplink

# sshbackup nevében felcsatoljuk a távoli szerver (192.168.1.1) /home/sshbackup mappáját, tcp22-es portot használva.
# A csatolási pont a helyi fájlrendszerben /home/user/sshbackuplink mappa lesz.

mount
# Bizonyosodjunk meg a kliensen a mount-olás sikerességéről. Valami ilyesmit kellene látnunk.:

sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup on /home/user/sshbackuplink type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536)

df --si
# Megbizonyosodás2

sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup
...

fusermount -u /home/user/sshbackuplink
# Lecsatolás

Forrás .: Howtoforge


Hasznos linkek      
top

HUN

A nagy Linux topic - PH

Bash programozás

Debian - Felhasználói dokumentáció

Debian - Biztonság - PH! (The DJ)

DNS Howto

DNS Wiki

DRBD + Heartbeat

Hálózati programozás - Beej

Hungarian Unix Portal

IPv6 topic - HUP

Linux alkalmazások - prog.hu

Samba beállítása - hogyan.org

Shell-programozás

Squid - prog.hu

Szabilinux

TLDP - Magyar Linux Dokumentációs Project

Tűzfal tervezése, kezdőknek - budacsik - hogyan.orgENG

Advanced Bash-Scripting Guide

Bash programming

Debian Reference - debian.org

Explain Shell!

Swiss Army Knife Internet Tool© 2008-2015 Copyright letix