Bevezető

Bevezető

Sokat gondolkodtunk azon, hogy mivel tudnánk a legtöbbet segíteni a hálózatok fejlesztésében. Sok vitát követően arra a megállapításra jutottunk, hogy elsősorban a megrendelő, a felhasználó tudását kell a szakzsargont kerülve, ismeretterjesztő módon gyarapítani. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az alkalmazói kör nincs tisztában a hálózatok alapvető működésével, nem ismeri a hálózatokban fellelhető eszközök funkcióját, lehetőségeit, korlátait. Igy nem képes dönteni, illetve jól dönteni.
Közös érdek - a felhasználó és telepítő részéről -, hogy a felkészültséget növeljük, a megrendelő tisztában legyen azzal, hogy mire van szüksége, mit kap a pénzéért, ne legyen a ismeret hiányából fakadó félelem akadálya a technikai fejlődésnek.
Ma már a kisebb vállalkozások is hálózatokat használnak. A nagyobbak már nem képesek működni nélküle. Egyre többen kapcsolódnak a világméretű hálózathoz az internethez. A következő összeállítással azoknak szeretnénk segíteni, akik hálózatot építtetnének cégüknél vagy akár otthonukban és szeretnének felkészült megrendelők lenni. A könnyebb megértést segítettük egy szótárral is.
A hálózat fogalom sok területen megjelent, így aztán nehéz eltájékozódni, hogy az egyes területek mit is értenek rajta. A XIX. század reklámügynökségei után Maroni rádiójával, majd az ikonoszkóp megjelenését követően a XX. század elején születő televíziózás létrehozta a műsorsugárzási hálózatokat, melyek egyrészt működésük disztributív jellege, másrészt a saját kapcsolataik közötti kétirányú információáramlás miatt tekinthetők hálózatnak. Látható, hogy ezek a hálózatok a nagy nyilvánosság számára passzív részvételt biztosítanak, közvetlen interaktív beavatkozást a befogadók részéről nem tesznek lehetővé. A televíziós távvezérlők megjelenése már változtat ezen a passzívitáson, azonban ez csak előre determinált műsorok közötti választást biztosít, teljes információválasztási szabadságot nem. Később az internet megjelenésével válik valóra az információk szabad áramlása, választása és a reakció lehetősége a nagy tömegek számára
A hálózatokról szólva az előbb gyorsan eljutottunk a kezdetektől az internetig. Mégis a lényeget szeretném kiemelni: Egy hálózat alapvető funkciója a kommunikáció lehetőségének megteremtése két vagy több résztvevő között. Ezek természetesen lehetnek emberek - például egy telefonbeszélgetés közben, ahol a telefonhálózat teszi lehetővé a párbeszédet -, de lehetnek számítógépek is. (melyek mögött megint emberek foglalnak helyet)
Most, hogy túljutottunk a hálózat "laikus" értelmezésén, lépjünk tovább! A hálózat szó töve a háló. Maga a hálózat egy háló, melyet sokféleképpen szőhetünk meg. A hálószövésben a szabványok segítenek bennünket, melyek megmondják, hogy milyen eszközökkel, milyen kábelezéssel, milyen topológiájú, milyen gyorsaságú hálózatot építhetünk. Ezek után a zsebünk határozza meg, hogy melyiket választjuk.

Következő: Építsünk hálózatot!